Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) beschermt de bodem en het oppervlaktewater tegen verontreinigingen die uitlogen uit bouwstoffen, grond en baggerspecie. Daarnaast borgt het Bbk de kwaliteit van werkzaamheden in het bodembeheer. Zo staan in het besluit regels voor erkenning van personen en instellingen (hoofdstuk 2 Bbk) die werkzaamheden mogen uitvoeren (ook wel 'Kwalibo' genoemd, zie Graven in

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel