Bovengrondse maatregelen blijken robuuste, eenvoudige en goedkope aanpak van wateroverlast in Tholen

De afgelopen jaren vielen in Tholen meerdere buien die resulteerden in wateroverlast en schade aan woningen en eigendommen. De gemeente heeft in 2009 al op diverse plekken een regenwaterriool aangelegd om het gemengde riool minder te belasten. Maar de neerslag in 2012 was zo hevig dat ook deze maatregelen wateroverlast en schade niet konden voorkomen. Na gesprekken met bewoners en aanvullend veldonderzoek bleek bij veel woningen de deurdorpel gelijk of lager te liggen dan het straatprofiel. Bovendien sloten verkeersdrempels het water op straat in, waardoor het de woningen binnenstroomde. Op basis van berekeningen in een 1D/2D-model zijn maatregelen in de bovengrondse inrichting bepaald en uitgevoerd. Nu stroomt het water bij hevige regen naar minder schadegevoelige locaties. Bovengrondse maatregelen zijn niet nieuw, maar blijken een robuuste, eenvoudige en goedkope aanpak om wateroverlast tegen te gaan.

Meer informatie hierover vindt u in Tholen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel