Instroom bevorderen: zelf aan de slag

(laatst gewijzigd: 4 maart 2016)

Wat kunt u als bedrijf of organisatie doen om het toekomstige personeelstekort in de sector te helpen verkleinen? Om de instroom te bevorderen, kunt u zich richten op verschillende doelgroepen. Elke groep heeft zijn eigen aanpak: een kind op de lagere school benadert u op een andere manier, met andere informatie en vanuit een ander doel en tijdsperspectief dan een bijna afgestudeerde hbo'er. Op deze pagina vindt u per doelgroep een overzicht van de mogelijke activiteiten en (waar van toepassing) de instanties die dit begeleiden.

Kinderen (basisonderwijs)

Doelgroep: groep 7 en 8 (leeftijd 10-12 jaar)

Jongeren die technische studies kiezen, zijn vaak op jonge leeftijd in aanraking gekomen met techniek. Daarom is het goed al op de lagere school een positief beeld te geven van wat techniek of een technisch beroep inhoudt. Kinderen van deze leeftijd zijn zichzelf en hun plek in de groep aan het ontdekken. Een baan staat nog ver van ze af, maar ze fantaseren volop over 'later als ik groot ben'. Inspiratie is belangrijker dan informatie.

In het kort:

 • Laat zien wat een beroep inhoudt: wat doe je, wat maak je?
 • Benadruk de spannende, uitdagende kanten van het vak.
 • Maak het vak herkenbaar (link naar het dagelijkse leven), zonder dat het saai wordt.
 • Gebruik beelden (herkenbaar, praktisch, concreet en innovatief) en sluit (in woord en beeld) aan bij de belevingswereld en eigen ervaringen van kinderen.
 • Steekwoorden: spannend, belangrijk, vooruitstrevend/modern. Realistisch maar uitdagend.

Activiteiten:

 • Zet Over de pot en de put in, het RIONEDlesprogramma over regen- en afvalwater voor alle niveaus.
 • Wees een rolmodel voor de klas (VHTO voor meisjes en NWP voor watertechniek, of informeer bij scholen in uw buurt).
 • Organiseer een excursie naar uw bedrijf of organisatie.
 • Ontwikkel en verzorg een gastles.
 • Verzorg en doe mee aan een doe-middag op school.
 • Laat u zien op open dagen.
 • Organiseer zelf een open dag.

Jeugd en jongeren (voortgezet onderwijs)

Doelgroep: jongeren 13-18 jaar, vmbo, havo, vwo, activiteiten:

 • Wees een rolmodel voor de klas (VHTO voor meisjes en NWP voor watertechniek, of informeer bij scholen in uw buurt.)
 • Ontwikkel en verzorg een gastles.
 • Organiseer een excursie naar uw bedrijf of organisatie.
 • Organiseer een snuffelstage of meeloopdag.
 • Faciliteer een maatschappelijke stage.
 • Laat u zien op open dagen.
 • Doe mee aan bedrijf-schoolprogramma's.
 • Doe mee aan leerwerktrajecten/duale lesprogramma's.
 • Begeleid het profielwerkstuk www.ikonderzoekwater.nl.
 • Doe mee aan kom in het leerbedrijf.

Studenten (mbo, hbo, wo)

Doelgroep: studenten 16 jaar en ouder, activiteiten:

 • Word leerbedrijf bij Fundeon (mbo).
 • Bied (snuffel)stages aan.
 • Creëer stageopdrachten.
 • Faciliteer afstudeerprojecten (neem contact op met een hbo-instelling of universiteit bij u in de buurt).
 • Doe mee aan vakwedstrijden (mbo).
 • Doe mee aan Down the drain! (hbo).

Zij-instromers (werkenden in andere sectoren)

 • Zorg voor free publicity in landelijke en lokale media om de bekendheid met en het imago van de rioleringssector te vergroten.
 • Ontwikkel inspirerend voorlichtingsmateriaal om het 'saaie' imago van de sector te verbeteren. Bijvoorbeeld voor gebruik op carrière- en banenbeurzen.
 • Werf direct op bredere groepen op de arbeidsmarkt (en geef zij-instromers hiermee een kans).

Ter ondersteuning van uw activiteiten

 • Jet-Net - samenwerking tussen bedrijven en onderwijs met tal van activiteiten.
 • Technet.nu - bevordert samenwerking tussen technische bedrijven en scholen in de regio.
 • Techniektalent.nu - u vindt uitgebreide informatie met tips en trucs. Ook vindt u hier onder meer beroepenfilmpjes, draaiboeken en checklists. De site is primair gericht op techniek, maar de gereedschappen zijn ook in te zetten om jongeren voor water te interesseren.
 • Beroepen in de rioleringssector - acht korte filmportretten van beroepen in de rioleringssector.
 • Beter communiceren met jongeren - website met informatie en tips om succesvol met jongeren te communiceren.
 • Bètamentality model - informatie over hoe verschillende groepen jongeren te interesseren zijn voor bèta.
 • Watereducatie - site met veel materiaal en lespakketten over alle facetten van water, voor alle onderwijsniveaus.
Meer links naar organisaties en activiteiten op het gebied van personeelstekort vindt u op de pagina Handige links.