Aanpak personeelstekort

(Laatst gewijzigd: 28 april 2016)

Stichting RIONED ondersteunt het informeren en werven van potentiële vakmensen en het opleiden en vasthouden van professionals in het stedelijk waterbeheer. Dit thema biedt u een overzicht van de activiteiten.

Branchestandaard gemeentelijke watertaken

Met de Branchestandaard gemeentelijke watertaken kunt u als gemeente toetsen of de competenties en kennis aanwezig en georganiseerd zijn om de gemeentelijke watertaken goed te kunnen blijven uitvoeren. De individuele (aankomende) professional kan ermee controleren of hij zelf de vereiste kennis en competenties heeft. Hiermee kunt u de in het BAW genoemde personele kwetsbaarheid gericht aanpakken. Naar de Branchestandaard.

Didactisch materiaal en voorlichting

Stichting RIONED heeft voor leerlingen en studenten:

Educatie en lespakketten van andere organisaties

  • www.watereducatie.nl - inventarisatie van alle educatieve producten op het gebied van water voor groep 1 basisonderwijs tot bovenbouw voortgezet onderwijs.
  • www.watertoolkit.nl - een kant-en-klaar lespakket voor leerlingen en leerkrachten, waarmee basisscholen een project over water kunnen organiseren.
  • www.globenederland.nl - Globe is het door Al Gore opgezette lesprogramma waarin leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs in 111 landen samen met wetenschappers onderzoek doen naar natuur en milieu. Binnen dit programma zijn verschillende lesmodules ontwikkeld.
  • www.techniekcoach.nl - helpt basisschooltechnieklessen op te zetten.

Dit thema wordt verzorgd door Rob Hermans. Vragen of suggesties? Mail naar info@rioned.org.