Energie en grondstoffen

(laatst gewijzigd: 17 september 2015)

Het afvalwatersysteem van de (nabije) toekomst gaat bruikbare grondstoffen, energie en schoon water terugwinnen, uiteraard zonder in te leveren op gebruiksgemak en veiligheid. In dit thema wordt samengevat welke mogelikjheden er zijn voor deze 'nieuwe sanitatie'.

Terugwinnen nu en in de toekomst

De riolering is ontstaan om de mens te beschermen tegen watergedragen ziekten. In de loop van de tijd zijn daar het beschermen van het milieu en het voorkomen van (schade door) hemelwateroverlast bijgekomen. In Nederland halen we deze doelen ruimschoots en tegen relatief bescheiden kosten. Dit betekent niet dat ons afvalwatersysteem ‘af' is. Sinds enkele jaren is de ontwikkeling gaande om grondstoffen, energie en water uit ons afvalwater terug te winnenvoor hergebruik. Dat is in toenemende mate een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen, eindige grondstoffen (zoals fosfaat) én de stijgende energieprijzen. Deze korte video geeft een heldere uitleg van het ‘afvalwatersysteem van de toekomst'.

In de praktijk zijn twee routes mogelijk: De traditionele focus van afvoer en zuivering van afvalwater combineren met de terugwinning van grondstoffen, energie en water geeft een centrale aanpak. Aan de bron een innovatieve aanpak toepassen leidt tot een decentrale aanpak. 

  • Informatie over een decentrale aanpak om per woning, gebouw of woonwijk te komen tot benutten van grondstoffen en/of energie;
  • Informatie over een centrale aanpak om de traditionele afvalwaterzuivering (rwzi) te transformeren tot een grondstoffen- en/of energiefabriek;
  • Een selectie van publicaties en websites over de (mogelijke) toekomst van het afvalsysteem.
  • Uitgebreide informatie en allerlei praktijkvoorbeelden van 'nieuwe sanitatie' zijn beschikbaar op de Saniwijzer, www.saniwijzer.nl van STOWA en Stichting RIONED.

Dossier nieuwe sanitatie

STOWA en Stichting RIONED onderhouden gezamenlijk het dossier Nieuwe Sanitatie op de website van STOWA.

Buitengebied en nieuwe sanitatie

Als vervanging van oude drukriolen en IBA's zijn nieuwe vormen van sanitatie mogelijk, mede gericht op het duurzaam terugwinnen van grondstoffen, energie en water.
STOWA en Stichting RIONED komen eind 2015 met de publicatie Keuzeproces afvalwater buitengebied als ondersteuning bij de keuze van systemen als het huidige systeem vervangen moet worden. Deze publicatie is voorafgegaan door twee feitenonderzoeken over resp. IBA's en drukriolering. Lees meer.

Waterbesparing en toiletspoeling

Waterbesparing is op zichzelf gewenst en veelal realiseerbaar, maar toiletspoelingen met slechts 4 in plaats van 6 liter water zijn in Nederland niet mogelijk zonder bouwkundige aanpassingen en/of concessies (artikel n.a.v. rapport TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken).
 

Aanvullingen en voorbeelden zijn welkom via info@rioned.org, gericht aan Eric Oosterom.