Afkoppelen

(Laatst gewijzigd: 11 februari 2016)

Dit thema gaat over afkoppelen. Afkoppelen is het verzamelbegrip voor het scheiden van schone en vervuilde waterstromen om een duurzame waterhuishouding te bereiken. Afkoppelen is een middel, geen doel. De beschikbare informatie is onderverdeeld in de volgende onderwerpen: 

  • Beleidsinformatie: beleidsachtergronden van afkoppelen vanuit ministeries en VNG.
  • Publicaties: relevante modules uit de Leidraad riolering, onderzoeksrapporten en presentaties.
  • Productgroepen Afkoppelen: overzicht van middelen die u kunt inzetten om hemelwater te verwerken.

Wilt u onderzoeken of uw regenwatersysteem goed functioneert? Hierover vindt u informatie in het thema Meten en berekenen.

Suggesties, reacties, aanvullingen of correcties zijn welkom. Stuur hiervoor een e-mail naar Harry van Luijtelaar via: info@RIONED.org.