Ter visie

Wijzigingsvoorstellen voor GWSW 1.5.1

Publicatiedatum 20 april 2020 Reageren uiterlijk 25 mei 2020

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water is voortdurend in ontwikkeling. Vanuit het toenemende gebruik komen verbeterpunten naar voren om de gegevensstandaard aan te vullen en knelpunten weg te nemen. Zodat gebruikers nog beter hun data kunnen omzetten en uitwisselen op basis van het GWSW. Ook vindt afstemming plaats met gegevensstandaarden in andere domeinen. En er lopen ontwikkelprojecten om de standaard uit te breiden voor nieuwe beheertoepassingen. Dit alles leidt tot twee sets wijzigingsvoorstellen die nu voor commentaar voorliggen.

De eerste set wijzigingsvoorstellen is vastgesteld door werkgroep GWSW-Rib/RibX en bevat alle wijzigingen die nodig zijn om het RibX geheel geschikt te maken voor gebruik bij visuele inspectie op basis van de EN 13508-2. En zijn enkele verbeterpunten opgenomen op basis van de ervaring afgelopen vier jaar van het werken met het RibX. Met GWSW versie 1.5.1. zal dus een verbeterd RibX-uitwisselformaat beschikbaar komen.

De tweede set wijzigingsvoorstellen betreft allerlei verbeterpunten en aanvulling op GWSW-Basis. Daarmee kunnen meer objecten en kenmerken goed vastgelegd en uitgewisseld worden.

Een concept-versie van de GWSW ontologie conform versie 1.5.1 is voor consultatie beschikbaar via https://data.gwsw.nl.

Reageer uiterlijk 25 mei op de wijzigingsvoorstellen door uw commentaar te sturen naar info@rioned.org en/of gwsw@rioned.org.

Alle artikelen ter visie