Ter visie

Wel of niet afkoppelen?

Publicatiedatum 12 januari 2021 Reageren uiterlijk 09 februari 2021

Over het nut van afkoppelen ontstaan vaak discussies. En ontbreekt het aan een heldere afweging van de argumenten. Dit nieuwe gedeelte in de Kennisbank zet de argumenten voor en tegen helder op een rij. U kunt niet meer reageren.

De keuze om wel of niet af te koppelen hangt af van het belang dat u(w organisatie) aan de verschillende argumenten geeft. Maar een beoordeling van de argumenten vraagt een helder inzicht in die argumenten om wel of niet af te koppelen. Dat overzicht en de onderbouwing vindt u in dit nieuwe gedeelte van de Kennisbank.

De mogelijkheden die een bepaalde omgeving heeft, de problemen die er spelen, de te maken kosten en een weging van de argumenten bepalen vervolgens of u gaat afkoppelen of niet.

De inhoud is gebaseerd op het STOWA-rapport ‘Afkoppelen, kansen en risico’s van anders omgaan met hemelwater in de stad’.

Raadpleeg Wel of niet afkoppelen. De reactietermijn is inmiddels gesloten. U kunt het document nog wel raadplegen.

De gedeelten van het webinar zijn niet raadpleegbaar via dit document. Bekijk het volledige Webinar Wanneer is afkoppelen doelmatig?

Alle artikelen ter visie