Ter visie

Veroudering en faalmechanismen van PVC-buizen

Publicatiedatum 02 augustus 2022 Reageren uiterlijk 04 september 2022

De samenvatting van het proefschrift 'Ageing of plastic pipes in urban drainage systems' beschrijft de methodiek en de praktisch toepasbare resultaten van het promotieonderzoek dat Konstantinos Makris uitvoerde binnen het Kennisprogramma Urban Drainage.

Deze publicatie lag ter visie en u kunt nu niet meer reageren. We laten de publicatie(s) nog wel op deze site staan. Met de concept-publicaties kunt u de kennis al wel gebruiken.

Veroudering kunststofleidingen

Het hoofddoel van het onderzoek was om de kennis over de veroudering en faalmechanismen van kunststofleidingen uit te breiden en daarmee bij te dragen aan doelmatiger rioolbeheer. Daarnaast was het doel de ontwikkeling van een niet-destructieve methode om de toestand van ondergrondse rioolbuizen te beoordelen. Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste faaloorzaak menselijk handelen is, namelijk het onzorgvuldig hanteren van de buizen tijdens de aanleg of onzorgvuldigheid bij graafwerkzaamheden in de directe omgeving van de buizen. Verder blijkt dat met de ontwikkelde niet destructieve vibro-akoestische techniek de fysieke veroudering van kunststofbuizen in reële omstandigheden gedetecteerd kan worden.

De samenvatting wordt in gedrukte vorm en in pdf uitgegeven. Beide zijn in oktober te bestellen via de website van Stichting RIONED en de website van STOWA.

Kennisprogramma Urban Drainage

Het Kennisprogramma Urban Drainage is vanuit de sector opgericht om de leerstoel Sanitary Engineering (riolering) aan de TU Delft te versterken. Naast ontwikkeling van nieuwe kennis zorgt het voor nieuwe aanwas van ingenieurs en promovendi op het vakgebied stedelijk waterbeheer. Beide zijn nodig om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarvoor de sector staat, zoals klimaatverandering, doelmatigheid, hergebruik, verouderende infrastructuur, verantwoording en transparantie, en het vinden van kwalitatief hoogwaardig personeel.

Alle artikelen ter visie