Ter visie

Tool berekent minimale wanddikte persleidingen

Publicatiedatum 05 november 2020 Reageren uiterlijk 02 december 2020

Sweco heeft in opdracht van Stichting RIONED een tool ontwikkeld die de minimale wanddikte van persleidingen berekent. Hiermee ziet u snel en eenvoudig of de bij een inspectie gemeten wanddikte voldoet aan de eisen in NEN 3650. Het bijbehorende rapport lag ter visie. U kunt het rapport nog bekijken maar niet meer reageren.

De tool laat voor veelvoorkomende materialen en diameters per type buis grafieken zien voor twee belastingsituaties: druk van binnenuit of belasting van buiten de buis. In elke grafiek leest u op de verticale as de wanddikte waarbij de buis nog net sterk genoeg is. Het rapport dat nu ter visie ligt, geeft de uitgangspunten en de resultaten in vele grafieken weer. Zodra het rapport officieel is vastgesteld, maken we een app op riool.net waarmee u snel de juiste grafiek op uw scherm krijgt.

Lees het rapport Minimale benodigde wanddikte van persleidingen.

De reactietermijn is inmiddels gesloten. U kunt het rapport nog wel raadplegen.

De tool is tot stand gekomen onder begeleiding van de RIONEDwerkgroep Persleidingen en met financiële ondersteuning van STOWA en het Fonds Collectieve Kennis Civiele Techniek (FCK-ct).

Alle artikelen ter visie