Ter visie

Riothermiesystemen in de praktijk

Publicatiedatum 12 mei 2020 Reageren uiterlijk 09 juni 2020

De ontwikkelingen in het winnen en hergebruiken van warmte uit afvalwater (riothermie) zijn in volle gang. Op dit moment zijn in Nederland tien riothermiesystemen in bedrijf en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren zeker zal verdubbelen. Uit onderzoek van STOWA uit 2018 blijkt dat het potentieel aan thermische energie in Nederlands afvalwater ongeveer 59 Petajoule (1015) is. Dit is gelijk aan het gemiddelde warmtegebruik van circa 1,3 miljoen huishoudens.

Doel en inhoud onderzoek

De vraag is hoe het stedelijk waterbeheer met het enorme potentieel kan omgaan. Kunnen we onbeperkt warmte uit afvalwater halen zonder gevolgen voor het zuiveringsproces? Dat heeft Syntraal in 2019 in opdracht van STOWA en Stichting RIONED onderzocht. Dit rapport beschrijft hoe aan de hand van literatuurstudie, praktijkmetingen en modellering met data uit bestaande riothermie-installaties en een rwzi-gevoeligheidsananalyse meer inzicht is ontstaan in het effect van riothermie op de afvalwaterketen.

Voorlopige conclusie

De voorlopige conclusie is dat het onttrekken van warmte uit het riool invloed heeft op de temperatuur van het rwzi-influent. Hoe groot die invloed is, is afhankelijk van veel factoren, zoals de diepteligging van het riool, de stroomsnelheid van het afvalwater, de bodemsamenstelling en het materiaal van de rioolbuis. Afname van de influenttemperatuur zorgt voor een iets hoger stikstofgehalte in het rwzi-effluent.

Deze publicatie lag ter visie en u kunt nu niet meer reageren. We laten de publicatie(s) nog wel op deze site staan omdat de definitieve publicatie door de Coronacrisis langer duurt. Met de concept-publicaties kunt u de kennis al wel gebruiken. 

Bekijk het conceptrapport ‘Riothermiesystemen in de praktijk: het thermisch effect op de afvalwaterketen’.

Alle artikelen ter visie