Ter visie

Onderzoeksrapport Hemelwaterkwaliteit in Nederland

Publicatiedatum 24 februari 2020 Reageren uiterlijk 25 maart 2020

De kwaliteit van afstromend regenwater speelt een belangrijke rol bij afwegingen over de afvoer van (afval)water. De rapportage geeft op basis van 26.800 metingen op ruim 190 locaties in Nederland inzicht in de hemelwaterkwaliteit tot 2020.

De publicatie Hemelwaterkwaliteit in Nederland geeft de antwoorden op vijf veel gestelde vragen:

  1. Wat is de kwaliteit van afstromend regenwater?
  2. Voldoet de kwaliteit van een regenwaterlozing aan normen?
  3. Welke zuiveringsvoorziening is geschikt?
  4. Hoe verhoudt de Nederlandse regenwaterkwaliteit zich tot die in het buitenland?
  5. Wordt het regenwater schoner?

Het rapport bevat de beschrijving en conclusies van de meetresultaten die zijn verzameld in de Regenwaterdatabase 2007-2020. De regenwaterdatabase kunt u als werkblad downloaden.

Download de concept-uitgave Hemelwaterkwaliteit in Nederland

Deze publicatie lag ter visie en u kunt nu niet meer reageren. We laten de publicatie(s) nog wel op deze site staan omdat de definitieve publicatie door de Coronacrisis langer duurt. Met de concept-publicaties kunt u de kennis al wel gebruiken. 

Alle artikelen ter visie