Ter visie

Nieuw kennisbankonderdeel: Stappenplan circulair stedelijk waterbeheer

Publicatiedatum 02 augustus 2022 Reageren uiterlijk 04 september 2022

Het Stappenplan circulair stedelijk waterbeheer geeft weer hoe u de transitie naar 50% circulair in 2030 en 100% circulair in 2050 kunt aanpakken. De methode is voor vervanging, renovatie, reparatie aan het riool. Graag horen we van u of het begrijpelijk is opgeschreven en of u er direct mee aan de slag kunt.

Deze publicatie lag ter visie en u kunt nu niet meer reageren. We laten de publicatie(s) nog wel op deze site staan. Met de concept-publicaties kunt u de kennis al wel gebruiken.

Circulair stedelijk waterbeheer in 2030

Het nieuwe kennisbankonderdeel Stappenplan circulair stedelijk water beheer gaat in op hoe u uw ambities om kunt zetten naar toepassing bij uitvoering van  projecten met een circulaire impact.
Het stappenplan is gericht om toe te passen in het projectmatig werken. Met deze aanpak kunnen afdelingen binnen de gemeenten maar ook in de keten met elkaar in gesprek gaan. Handige schema’s wordt duidelijk gemaakt wie er in welke fase minimaal betrokken moet zijn en wat men in deze projectfase kan toepassen om een zo’n groot mogelijke circulaire impact te bewerkstelligen in een project. De 10 circulaire strategieën staan hierin centraal (zie figuur A).

Schema van het 10R-model voor circulariteit.
Figuur A Het 10R-model voor circulariteit geeft de acties/strategie aan die genomen kunnen worden om circulariteit toe te passen in een project. Hoe hoger de actie op de ladder staat hoe groter de impact op circulariteit. (Bron: Jacqueline Cramer, USI)Vergroot afbeelding

Wat vindt u ervan?

Graag horen we van u of de informatie begrijpelijk opgeschreven is. We zouden graag willen weten of de verkregen informatie en de opbouw in het stappenplan voldoende is om direct mee aan de slag te gaan.

Actualisatieslag kennisbank

Stichting RIONED is bezig met een grote actualisatieslag van de Kennisbank stedelijk water. We vinden het belangrijk dat nieuwe en geactualiseerde onderdelen inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn. Uw input bij de ter visielegging is daarvoor belangrijk!

Alle artikelen ter visie