Ter visie

Modellen klimaatadaptatie

Publicatiedatum 01 juli 2019 Reageren uiterlijk tot 31 maart 2020

Deze publicatie ‘Modellen voor juridische instrumenten klimaatadaptatie’ beschrijft hoe een gemeente waterberging door particulieren juridisch kan voorschrijven.

De uitgave bevat zowel de huidige mogelijkheden in de regelgeving als de wijze van regeling met de toekomstige Omgevingswet. De wijzigingen door de Omgevingswet zijn overigens beperkt. U hoeft niet te wachten op de invoering van de Omgevingswet. Sterker nog: voor inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgestelde regelgeving gaat van rechtswege over in het omgevingsplan.

Deze publicatie is formeel een concept-uitgave. Deze status houdt het waarschijnlijk enige tijd omdat het ministerie van BZK werkt aan een geheel van juridische modellen voor alle klimaatopgaven (wateroverlast, droogte en hittestress). Voor het onderdeel waterberging kunt u met de beschreven instrumenten en modellen aan de slag.

Natuurlijk horen wij graag uw reactie op de publicatie. Wij nemen die opmerkingen ook mee naar het traject van het ministerie van BZK. U kunt reageren via info@rioned.org.

Alle artikelen ter visie