Ter visie

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten

Publicatiedatum 24 februari 2020 Reageren uiterlijk 25 maart 2020

Deze handreiking laat voor alle thema's (overstroming, hitte, droogte en wateroverlast) zien welke regels gemeenten kunnen stellen. Een gemeente kan verrassend veel regels stellen als zij dat wil. Deze publicatie is de opvolger van ‘Modellen voor juridische instrumenten klimaatadaptatie’ (die nu ingetrokken is).

De handreiking bevat zowel de huidige mogelijkheden in de regelgeving als de wijze van regeling met de toekomstige Omgevingswet. De wijzigingen door de Omgevingswet zijn overigens beperkt. U hoeft niet te wachten op de invoering van de Omgevingswet. Sterker nog: voor inwerkingtreding van de Omgevingswet vastgestelde regelgeving gaat van rechtswege over in het omgevingsplan.

Deze publicatie is een concept-uitgave in samenwerking tussen Stichting RIONED, het ministerie van BZK en koepelorganisaties.

Deze publicatie lag ter visie en u kunt nu niet meer reageren. We laten de publicatie(s) nog wel op deze site staan omdat de definitieve publicatie door de Coronacrisis langer duurt. Met de concept-publicaties kunt u de kennis al wel gebruiken. 

Alle artikelen ter visie