Ter visie

Model Programma van Eisen visuele inspectie

Publicatiedatum 02 september 2019 Reageren uiterlijk tot 25 september 2019

Vanaf 2020 verandert de inspectienorm. De NEN 3399:2015 vervalt en we gaan inspecteren volgens de Europese NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011.

Vanuit de behoefte van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers aan uniforme uitgangspunten voor inspecties is een model Programma van Eisen opgesteld. Daarin staat de uitgangspunten zodat beheerders een contract kunnen maken waarmee ze krijgen wat ze willen. En inspectiebedrijven krijgen meer duidelijkheid en uniformiteit.

Dit model PvE lag ter visie tot 25 september 2019 en wordt nu definitief afgerond en voor vaststelling voorgelegd aan de CVLH op 10 december 2019. Het concept model PvE is al wel bruikbaar voor opdrachtgevers, vandaar dat het hieronder beschikbaar blijft.

Download het concept model Programma van Eisen visuele inspectie 2020.

Alle artikelen ter visie