Ter visie

Kennisbank: Juridisch en Beleid volledig herzien ter visie

Publicatiedatum 12 april 2022 Reageren uiterlijk 09 mei 2022

De Omgevingswet (Ow) treedt op 1 januari 2023 in werking. Hierdoor verandert de juridische basis van het stedelijk waterbeheer ingrijpend. Om u inzicht te geven in de nieuwe regels en de overgang soepel te helpen verlopen, hebben we het kennisbankonderdeel Juridisch en Beleid volledig herzien. De geactualiseerde juridische kennis ligt tot en met 9 mei ter visie. Uw commentaar, tips en suggesties zijn zeer welkom. We zijn benieuwd naar uw reactie!

De Omgevingswet integreert wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, zoals de Wet milieubeheer (Wm) en de Waterwet. Ook omvat het de belangrijkste delen van het omgevingsrecht, zowel procedureel als materieel. In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft Stichting RIONED al twee handreikingen gepubliceerd: Handreiking Stedelijk Waterbeheer onder de Omgevingswet en Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten. De informatie in deze handreikingen hebben we verwerkt in het herziene kennisbankonderdeel Juridisch en Beleid.

Feedback, ontwikkelingen en jurisprudentie meegenomen

Deze grote actualisatie hebben we meteen aangegrepen om alle pagina’s van dit onderdeel nog eens kritisch onder de loep te nemen. Daarbij hebben we vragen van lezers gebruikt om de informatie waar nodig aan te vullen en recente ontwikkelingen en jurisprudentie meegenomen. Het resultaat is een toegankelijk geschreven kennisbankonderdeel dat u op de hoogte brengt van de relevante wetgeving voor het stedelijk waterbeheer vanaf 2023 en ondersteunt bij de overgang naar het nieuwe omgevingsrecht.

Deze publicatie lag ter visie en u kunt nu niet meer reageren. We laten de publicatie(s) nog wel op deze site staan. Met de concept-publicaties kunt u de kennis al wel gebruiken.

Conceptteksten per hoofdstuk downloaden

  1. Hoofdlijnen wetgeving stedelijk waterbeheer
  2. Beleid
  3. Particuliere aansluitingen op openbaar riool
  4. Toezicht en handhaving
  5. Lozen
  6. Wetgeving werkzaamheden
  7. Schade en aansprakelijkheid
  8. Grondwaterzorg in bebouwd gebied
Alle artikelen ter visie