Ter visie

GWSW conceptversie 1.6

Publicatiedatum 05 oktober 2022 Reageren uiterlijk 30 oktober 2022

Iedereen kan deze maand meehelpen om de volgende GWSW-versie te verbeteren door de set wijzigingsvoorstellen kritisch door te nemen. Belangrijk daarin is de nieuwe module GWSW-Kengetallen met de specificatie van gegevens voor afvalwaterprognoses.

Deze publicatie lag ter visie en u kunt nu niet meer reageren. We laten de publicatie(s) nog wel op deze site staan. Met de concept-publicaties kunt u de kennis al wel gebruiken.

U kunt nu reageren op:

GWSW-Kengetallen

De nieuwe module GWSW-Kengetallen maakt rioleringsdata tot een eenduidige bron voor het doorrekenen van afvoerscenario’s in de afvalwaterketen. Afvalwaterprognoses zijn belangrijk voor de planning van zuiverings- en transportcapaciteit, operationeel beheer en inzicht in emissies. Voor het opstellen van afvalwaterprognoses is nu nog vaak een forse inspanning nodig om de benodigde informatie bij elkaar te krijgen bij zowel het waterschap als de inliggende gemeenten. Kengetallen van rioolstelsels en rioleringsgebieden en afvoerrelaties  worden bij verschillende organisaties, op verschillende plekken en in verschillende formaten opgeslagen. De GWSW-standaard biedt vanaf eind 2022 een uniform gespecificeerde dataset, semantiek en uitwisselformaat. Zo weet iedereen welke informatie van de afvoernetwerken nodig is voor de prognoses en analyses.

Ontwikkelaars en proces

De nieuwe module Kengetallen is door Stichting RIONED ontwikkeld mede op verzoek van de Community of Practice ‘Afvalwaterprognoses’ van STOWA. De specificatie van de gegevensbehoefte vond plaats door deskundigen van gemeenten, waterschappen en adviesbureaus. Vervolgens is een informatiemodel gemaakt en zijn proefnemingen met praktijkgegevens uitgevoerd. Door gebruik te maken van gestandaardiseerde open data en eenduidige terminologie is het nu mogelijk om op een efficiënte en vergelijkbare wijze de afvoerrelaties en Kengetallen te beschrijven en uit te wisselen.

Na de tervisie-periode en vaststelling zal de GWSW-versie per 1 januari 2023 gepubliceerd worden.

Voor de volledigheid: Naast bovengenoemde set wijzigingsvoorstellen is de conceptversie GWSW 1.6 als geheel te zien.

 

Alle artikelen ter visie