Ter visie

Grondwater- en doorlatendheidsonderzoek in een nieuw jasje

Publicatiedatum 07 maart 2022 Reageren uiterlijk 04 april 2022

Grondwater- en doorlatendheidsonderzoek is volledig herzien. Vanuit grondwateronderzoek wordt er gekeken naar de diverse oorzaken van, en problematiek rondom (een gebrek aan) grondwater. Het doorlatendheidsonderzoek is juist toegespitst op de specifieke onderzoeksmethoden: een logisch stroomschema helpt u uit de meest voorkomende doorlatendheidsonderzoekmethoden te kiezen en beschrijft deze.

Deze publicatie lag ter visie en u kunt nu niet meer reageren. We laten de publicatie(s) nog wel op deze site staan. Met de concept-publicaties kunt u de kennis al wel gebruiken.

Met toegenomen weersextremen verandert er veel op het gebied van grondwater- en doorlatendheidsonderzoek. Met de herziene versies van deze kennisbankonderdelen kunt u nog beter de oorzaken van grondwateroverlast achterhalen, onderbouwd maatregelen treffen en de kansen en randvoorwaarden voor uw projecten bepalen. Grondwater en doorlatendheid worden vaak als één thema beschouwd, daarom worden zij ook in één actualisatie aangeboden.

Het vernieuwde kennisbankonderdeel doorlatendheidsonderzoek stelt u in staat om een doorlatendheidsonderzoek uit te laten voeren en kunt u de resultaten hiervan beter interpreteren. Het helpt u een geschikte meetmethode te kiezen met behulp van een duidelijk schema, en met  heldere uitleg over de diverse meetresultaten en toegepaste formules. Met de kennis van deze beide onderwerpen bent u na het lezen in staat om wateroverlast vanuit regenwater en grondwater beter te verklaren en te beperken.

Download het concept Grondwateronderzoek.

Download het concept Doorlatendheidsonderzoek.

Alle artikelen ter visie