Ter visie

Composietbuien voor in de kennisbank

Publicatiedatum 14 mei 2020 Reageren uiterlijk 10 juni 2020

In november 2019 is het kennisbankonderdeel Modelleren hydraulisch functioneren compleet vernieuwd. Nu wordt dat deel uitgebreid met het onderdeel composietbuien.

U vindt de tekst van de zes nieuwe pagina's in "concept Composietbuien.pdf". Daarin is één van de hydrogrammen opgenomen die zullen worden toegevoegd. De getallen die de composietbuien beschrijven, staan in "Composietbuien Kennisbank stedelijk water.xlsx".

Deze publicatie lag ter visie en u kunt nu niet meer reageren. We laten de publicatie(s) nog wel op deze site staan omdat de definitieve publicatie door de Coronacrisis langer duurt. Met de concept-publicaties kunt u de kennis al wel gebruiken. 

Alle artikelen ter visie