Ter visie

Composietbuien voor in de kennisbank

Publicatiedatum 14 mei 2020 Reageren uiterlijk 10 juni 2020

In november 2019 is het kennisbankonderdeel Modelleren hydraulisch functioneren compleet vernieuwd. Nu wordt dat deel uitgebreid met het onderdeel composietbuien.

U vindt de tekst van de zes nieuwe pagina's in "concept Composietbuien.pdf". Daarin is één van de hydrogrammen opgenomen die zullen worden toegevoegd. De getallen die de composietbuien beschrijven, staan in "Composietbuien Kennisbank stedelijk water.xlsx".

U kunt uw reactie uiterlijk 10 juni 2020 sturen naar: info@rioned.org, o.v.v. "Reactie tervisielegging composietbuien".

Alle artikelen ter visie