Ter visie

Actuele kennis over Meten en monitoren

Publicatiedatum 07 maart 2022 Reageren uiterlijk 04 april 2022

In het kennisbankonderdeel ‘Meten en monitoren’ is geactualiseerd. In deze publicatie vindt u informatie over hoe u het meten organiseert, hoe u meetactiviteiten kunt uitbesteden, hoe u een meetplan opstelt waarmee u systematisch naar een goed eindresultaat toewerkt, welke meetprincipes en apparatuur u kunt gebruiken en hoe u de meetdata verwerkt en analyseert om antwoord te krijgen op uw informatievraag.

Deze publicatie lag ter visie en u kunt nu niet meer reageren. We laten de publicatie(s) nog wel op deze site staan. Met de concept-publicaties kunt u de kennis al wel gebruiken.

De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met innovatieve methoden en technieken om het hydraulisch functioneren van een stedelijk watersysteem beter en eenvoudiger te monitoren. Onderzoek van het milieuhygiënisch functioneren stond een aantal jaren geleden nog in de kinderschoenen. Lokale investeringsbeslissingen werden vaak onderbouwd met landelijke kentallen. Inmiddels kunt en moet u investeringen feitelijk onderbouwen op basis van het inzicht in het functioneren dat u via meten en monitoren hebt verkregen.

Inrichting, exploitatie en beheer van meetnetten

Deze omvangrijke actualisatie van de kennisbank voorziet in de groeiende behoefte aan actuele en geautoriseerde kennis over inrichting, exploitatie en beheer van meetnetten om het functioneren van systemen en voorzieningen in het stedelijk waterbeheer te monitoren.

Download de hoofdstukken:

  1. Inleiding Onderzoek en Inleiding Meten.
  2. Organisatie van het meten, Meetplan, Meten uitbesteden.
  3. Meetapparatuur.
  4. Meetgegevens verwerken en analyseren.
  5. Foutaansluitingenonderzoek.
  6. Eenduidig registreren van meldingen.
  7. Telemetrie en RTC.
  8. Informatievoorziening en gegevensbeheer.
Alle artikelen ter visie