Ter visie

Actualisatie kennisbank: onderdeel ‘BRP’ ter visie

Publicatiedatum 03 februari 2020 Reageren uiterlijk 02 maart 2020

Het BRP (Basisrioleringsplan) is traditioneel gebaseerd op theoretische modelberekeningen voor alleen de riolering. Maar de invulling van de huidige zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater vraagt ook om praktijkinformatie uit metingen, meldingen, klachten, inspectie en ander onderzoek. Bovendien speelt oppervlaktewater ook een rol in het functioneren van het stedelijk watersysteem. Die verbreding, die er in de praktijk vaak al was, komt nu ook terug in de naam: Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW).

Het SSW bestaat uit vier onderdelen:
 

I. Beschrijving stedelijk watersysteem (alle deelsystemen voor afval-, hemel- en grondwater en bijbehorende voorzieningen en objecten, plus het oppervlaktewatersysteem).

II. Beschrijving functioneren stedelijk watersysteem.

III. Evaluatie functioneren stedelijk watersysteem.

IV. Maatregelen (alleen als het systeem niet voldoet aan de eisen).

Download concept Systeemoverzicht Stedelijk Water.

Deze publicatie lag ter visie en u kunt nu niet meer reageren. We laten de publicatie(s) nog wel op deze site staan omdat de definitieve publicatie door de Coronacrisis langer duurt. Met de concept-publicaties kunt u de kennis al wel gebruiken. 

Alle artikelen ter visie