Ter visie

Actualisatie kennisbank: onderdeel ‘BRP’ ter visie

Publicatiedatum 03 februari 2020 Reageren uiterlijk tot 02 maart 2020

Het BRP (Basisrioleringsplan) is traditioneel gebaseerd op theoretische modelberekeningen voor alleen de riolering. Maar de invulling van de huidige zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater vraagt ook om praktijkinformatie uit metingen, meldingen, klachten, inspectie en ander onderzoek. Bovendien speelt oppervlaktewater ook een rol in het functioneren van het stedelijk watersysteem. Die verbreding, die er in de praktijk vaak al was, komt nu ook terug in de naam: Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW).

Het SSW bestaat uit vier onderdelen:
 

I. Beschrijving stedelijk watersysteem (alle deelsystemen voor afval-, hemel- en grondwater en bijbehorende voorzieningen en objecten, plus het oppervlaktewatersysteem).

II. Beschrijving functioneren stedelijk watersysteem.

III. Evaluatie functioneren stedelijk watersysteem.

IV. Maatregelen (alleen als het systeem niet voldoet aan de eisen).

Sinds maandag 3 februari 2020 ligt de publicatie ter visie. U kunt uw suggesties voor wijzigingen en/of aanvullingen tot en met maandag 2 maart 2020 mailen naar: info@rioned.org (onder vermelding van ‘Actualisatie kennisbank SSW’).

Download concept Systeemoverzicht Stedelijk Water.

Alle artikelen ter visie