Ter visie

Aanvulling kennisbank: ‘Stelsels en voorzieningen’

Publicatiedatum 07 juli 2022 Reageren uiterlijk 04 september 2022

De Kennisbank stedelijk water kent een algemene beschrijving van het stedelijk watersysteem. De beschrijving van stelsels en voorzieningen is een aanvulling op dat algemene deel. Geeft dit de beginnende stedelijk waterbeheerder houvast? Graag ontvangen we uw suggesties voor wijzigingen en/of aanvullingen uiterlijk 4 september 2022. Ook geschikte (rechtenvrije) foto’s zijn welkom. De nieuwe webpagina’s willen we begin 2023 beschikbaar hebben in de kennisbank.

Stelsels en voorzieningen

De kennisbank bevat een algemene beschrijving van het stedelijk watersysteem. De beschrijving van wat welke voorziening doet en hoe gebruikelijk die is, stond eerder door verschillende kennisbankonderdelen heen. Er is nu een stuk dat stelsels en voorzieningen beschrijft, dat dient als referentie voor verschillende andere kennisbankonderdelen. Geeft dit de beginnende stedelijk waterbeheerder volgens u voldoende houvast?

Bekijk de concepttekst in de onderstaande pdf en geef uw suggesties voor wijzigingen en/of aanvullingen. U kunt uiterlijk zondag 4 september 2022 reageren via info@rioned.org onder vermelding van ‘Stelsels en voorzieningen’.

Actualisatieslag kennisbank

Stichting RIONED is bezig met een grote actualisatieslag van de Kennisbank stedelijk water. We vinden het belangrijk dat nieuwe en geactualiseerde onderdelen inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn. Uw input bij de ter visielegging is daarvoor belangrijk!

Alle artikelen ter visie