Voorbehandeling

Het deelsysteem scheidt bezinkbare en opdrijvende stoffen uit het afvalwater. Voorbehandeling kan plaatsvinden in voorbezinktanks, septic tanks en vetafscheiders.

Biologische behandeling

Micro-organismen verwijderen opgeloste, colloïdale en zwevende vuilcomponenten. De hoofdtypen voor biologische behandeling zijn zandfilters, helofytenfilters en compactsystemen.

Nabehandeling

Nabehandeling vindt plaats in compactsystemen. Het deelsysteem scheidt de gevormde biomassa (meestal in een nabezinktank) van het gezuiverde water. Het water gaat rechtstreeks naar het oppervlaktewater of zakt via een infiltratievoorziening in de bodem. Een zakput, infiltratiekanaal of infiltratiebed dient als infiltratievoorziening.
 
In de volgende onderdelen vindt u een korte beschrijving van enkele praktische uitvoeringen van de deelsystemen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel