Bij het waterschap hebben meerdere disciplines een belang bij afkoppelprojecten, dus willen zij hun inbreng leveren bij de te maken keuzes. Benader vanuit de waterbeheerders daarom de volgende disciplines: De zuiveringsbeheerder. Minder hemelwaterafvoer naar de zuivering leidt tot (beperkte) besparing op exploitatiekosten en soms tot kleinere dimensionering van nieuwe werken, hetgeen een ingrijpend voordeel kan zijn./

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel