In figuur A ziet u een vereenvoudigd voorbeeld, meestal is de praktijk aanzienlijk ingewikkelder. Denk aan het gecombineerde beeld van onderhoudskosten en kapitaallasten. Maar de eenvoudige uitgangspunten geven de verschillen het best weer. Deze fictieve gemeente moet elk jaar één miljoen euro investeren in rioolvervanging. Tot nu toe heeft zij geen rioolvervangingen uitgevoerd en geen rioolaanleg uit de rioolheffing betaald

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel