In figuur A ziet u een vereenvoudigd voorbeeld, meestal is de praktijk aanzienlijk ingewikkelder. Denk aan het gecombineerde beeld van onderhoudskosten en kapitaallasten. Maar de eenvoudige uitgangspunten geven de verschillen het best weer. Deze fictieve gemeente moet elk jaar één miljoen euro investeren in rioolvervanging. Tot nu toe heeft zij geen rioolvervangingen uitgevoerd en geen rioolaanleg uit de rioolheffing betaald (maar bijvoorbeeld uit de grondopbrengsten). U ziet hoe de kosten van de investeringen zich ontwikkelen bij vier verschillende methoden.Uitgangspunten bij deze berekening: 2% inflatie en 5% rente.
 

Figuur A Voorbeeld kostenontwikkelingen bij vier verschillende methoden (Bron: Riolering en het Besluit Begroting en Verantwoording, Stichting RIONED/Commissie BBV)Vergroot afbeelding
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel