In tabel A kunt u uit de combinatie van berging en ledigingscapaciteit het overloop- of overloopvolume aflezen. In tabel B is het overloopvolume berekend als percentage van de inloop waarmee de voorziening wordt belast. In de tabellen C en D zijn aangegeven de gemiddelde overloopduur per jaar en het berekende gemiddelde aantal keren dat een voorziening overloopt. De tabellen A t/m D zijn berekend met het inloopmodel en de gekozen standaardindeling van het afvoerend oppervlak (Inloopmodel). Werkwijze: Voor het bepalen van de werking van een infiltratievoorziening werkt u samengevat als volgt:
  1. Bepalen van de doorlatendheid van het cunet met de grondverbetering en van de omliggende ondergrond;
  2. Berekenen van de effectieve berging onder het overloopniveau (zie berging voorziening);
  3. Berekenen van het infiltratieoppervlak onder het overloopniveau, afhankelijk de keuze van het meenemen van het bodem en wandoppervlak;
  4. Berekenen van de ledigingscapaciteit als functie van het equivalente wandoppervlak en de doorlatendheid van de ondergrond (zie infiltratieoppervlak en ledigingscapaciteit);
  5. Het functioneren van de voorziening (waterbalans) aflezen uit de tabellen A t/m D;
  6. De stappen 2 t/m 5 voert u uit voor de voorziening met en zonder grondverbetering (zie Figuur A van Berging voorziening). Voor de keuze van de maatgevende situatie is het grootste overloopvolume bepalend.

 

Tabel A Overloopvolume in mm/jaar, berekend met inloopmodel

Tabel B  Overloopvolume in %, berekend met inloopmodel


Tabel C Overloopduur in uren, berekend met inloopmodel


Tabel D Aantal keren overlopen, berekend met inloopmodel

Uit deze tabellen kunt u aflezen dat uit een voorziening met een berging van 8 mm en ledigingscapaciteit van 1 mm/uur gemiddeld 33 mm regenwater per jaar overloopt. Dat komt neer op circa 6% van de belasting van de voorziening (uit het inloopmodel). Het berekende aantal keren overlopen is gemiddeld 5 keer per jaar bij een totale duur van gemiddeld 8 uur.

De volledige serie tabellen voor de beoordeling van het functioneren van voorzieningen is opgenomen in Tabellen bergen, afvoeren en overlopen met inloopmodel en Tabellen bergen, afvoeren en overlopen zonder inloopmodel:

  • afgevoerde hoeveelheid regenwater via voorziening (mm/jaar en %);
  • overloopvolume (mm/jaar en %);
  • aantal keren dat een voorziening overloopt (-/jaar);
  • overloopduur (uur/jaar).

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel