In feite licht u toe wat u in de eerste twee stappen van de modellering hebt gedaan. Waarom hebt u voor dit specifieke gebied of stedelijk watersysteem gekozen voor dit model? In de rapportage vat u de eigenschappen van het model samen en geeft aan waarom voor dit specifieke gebied of systeem is gekozen voor dit model. U beschrijft de modelleringsvraag, het gemodelleerde systeem en het gekozen modelconcept met daarbij een grafische weergave. Daarbij neemt u de volgende informatie op, voor zover beschikbaar:

 1. Peildatum van de modellering (voor welk moment in de tijd is het model geldig?).
 2. Modeldoelstelling:
 3. Geografische afbakening van het systeem, inclusief overzichtskaart.
 4. Gemodelleerde type(n) stedelijk watersysteem, zoals vrijvervalriolering en/of infiltratievoorziening .
 5. Globale kenmerken van het gemodelleerde systeem:
  • (onderdrempel)berging;
  • afvoercapaciteit (bemalingscapaciteit, infiltratiecapaciteit, drempelbreedte en -hoogte externe overstorten);
  • afvoerend oppervlak.
 6. Geselecteerd modelconcept: u verantwoordt hoe u voor dit stedelijk watersysteem bent gekomen tot dit modelconcept. U kunt hierbij verwijzen naar de filterhulp van de kennisbank en uw keuzes noemen.

Grafische weergeven modelconcept

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat u in uw rapportage over het gebruikte modelconcept de betreffende afbeelding uit de kennisbank plaatst. In dit zip-bestand met afbeeldingen van modelconcepten vindt u de 34 beschikbare afbeeldingen als jpg-bestand.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel