Het ligt voor de hand in het telemetriesysteem analyseonderdelen op te nemen. Voorbeelden van analyses die in een telemetriesysteem zijn te automatiseren: overstortingsgebeurtenissen: duur en volumes; vullings- en ledigingsgedrag van het stelsel; aanwezigheid van rioolvreemd water. Voor de analyse van meetgegevens is vaak informatie uit andere bronnen nodig, die het systeem dus ook moet kunnen

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel