Figuur A geeft een schematisch overzicht van de stofstromen vanuit de waterketen en de overige bronnen naar het watersysteem. Van deze figuur zijn drie onderzoeksvragen afgeleid die dit project heeft onderzocht:
  1. Wat is erg? Ofwel: welke waterkwaliteitsproblemen worden ervaren in het watersysteem?
  2. Wat is de relatieve bijdrage vanuit het afvalwatersysteem aan deze waterkwaliteitsproblemen? Ofwel: wat is de verhouding tussen de groene en gele pijlen in figuur A?
  3. In hoeverre is deze relatieve bijdrage te beïnvloeden door maatregelen in het afvalwatersysteem? Met andere woorden: welk emissieniveau is te verwachten bij een bepaalde systeemkeuze en aanvullende maatregelen in het afvalwatersysteem? (Systeemkeuze is hier de manier waarop een gemeente het hemel-, afval- en grondwater verzamelt en verwerkt.)
     

Figuur A Schematisch overzicht stofstromen


De onderzoeksvragen zijn op vijf schaalniveaus onderzocht:
  • Stadsvijver.
  • Stadssingel.
  • Lokale boezem.
  • Regionaal stroomgebied.
  • Landelijke schaal.
Dit onderdeel beschrijft de synthese van de resultaten op de verschillende schaalniveaus.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel