A Algemeen
De stuwput is een bijzonder soort inspectieput. Hiermee benut u de berging in een bovenstrooms gebied door de afvoer naar een benedenstrooms gebied te reguleren. Als variant op de stuwput kunt u ook een stuwleiding gebruiken, eventueel in combinatie met een (interne) overstortput. De kleinere diameter van de stuwleiding begrenst de afvoer.
 
Figuur A laat zien waaruit een stuwput kan bestaan (naast de elementen van een standaard-inspectieput):

  • een voorziening om de afvoer te reguleren (doorlaatopening, wervelventiel);
  • een drempel als interne overstort.

 
 
Figuur A Stuwput
 
Aanleg
De detaillering en aanleg van een stuwput hebben veel overeenkomsten met die van een standaardinspectieput (zie Inspectieput). De stuwput is door de compartimenten wel veel groter, om onderhoud mogelijk te maken. Het ontwerp van een stuwput hangt nauw samen met de hydraulische berekening van het afval- en hemelwaterstelsel waarin de stuwput zich bevindt. Als de hydraulische uitgangspunten kloppen, kunt u meestal met prefabelementen een stuwput detailleren en aanleggen.
 
Functioneren
Een stuwput vereist aanzienlijk meer inspectie en onderhoud dan een standaardinspectieput. Functioneert een stuwput onvoldoende, dan heeft dat direct gevolgen voor het functioneren van de riolering. Naast de aandachtspunten bij een inspectieput (zie Inspectieput) kan een stuwput de werking van het riool beïnvloeden door:

  • het verstopt raken van de stuwvoorziening door opeenhoping van vuil en slib of door obstakels;
  • een te grote afvoer naar het benedenstroomse gebied, waardoor de bergingscapaciteit onvoldoende is en extra overstortingen optreden (vooral bij doorlaten is de afvoer moeilijk te begrenzen).

B Toepassing
Naast de detaillering van een standaardinspectieput geldt voor een stuwput:
 

C1.1 Mechanismen Begrensde afvoer van afvalwater naar een benedenstrooms gebied
  Verhoogde afvoer van afvalwater bij overschrijding van het drempelpeil van de
interne overstort
  Afvoer onder vrijverval
  Geen bezinking van slib of vuil
  Geen ontluchting
C1.2 Neveneffecten  
C2.1 Geometrie Twee putcompartimenten, inwendig vierkant minimaal 1.000 mm
  Elk compartiment heeft een eigen dagopening met afdekking
  Stroomprofiel om stroming naar doorlaat te leiden
C2.2 Stabiliteit Put van beton
  Drempel van beton
C2.3 Voorziening Doorlaatopening als afvoerbegrenzer, opening minimaal 160 mm ø
C3.1 Techniek Prefabconstructie
C3.2 Procedure  
C4.1 Beheer Inspectie eenmaal per twee maanden
  Reiniging eenmaal per jaar
  Elk compartiment toegankelijk

Tabel A Reguliere toepassing stuwput
 

C1.1 Mechanismen Afvoer van hemelwater
C1.2 Neveneffecten  
C2.1 Geometrie  
C2.2 Stabiliteit  
C2.3 Voorziening Wervelventiel als afvoerbegrenzer
  Pomp als afvoerbegrenzer
C3.1 Techniek  
C3.2 Procedure  
C4.1 Beheer  

Tabel B Bijzondere toepassing stuwput
 
C Aanbevelingen
Verantwoord de toepassing van stuwputten door rioleringsberekeningen met een volledig rioleringsmodel. Hiermee kunt u nagaan of u ook een (interne) overstort moet aanbrengen om de kans op wateroverlast in het bovenstroomse stuwgebied te beperken.

De werking van een stuwput is afhankelijk van de regulering van de afvoer naar een benedenstrooms gebied. Hoe nauwkeuriger, hoe beter. Dit geldt ook voor de toepassing van een stuwleiding als afvoerbegrenzer. Pas daarom bij voorkeur wervelventielen toe.

De kans op verstopping neemt snel toe als de openingen van doorlaten en wervelventielen kleiner zijn dan 160 mm diameter, zeker in gemengde rioolstelsels. Met roosters vermindert u de kans op verstopping iets. Maar het rooster zelf kan ook verstoppen. Daarom moet de beheerder de werking van een stuwput regelmatig controleren. Stuwputten verminderen de afstroming uit het bovenstroomse gebied. Dat vergroot de kans op bezinking en vuilafzetting. Het beheer in het betreffende gebied neemt dan waarschijnlijk toe. De voordelen van extra berging (zoals minder overstortingen) moeten opwegen tegen het extra beheer.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel