Om de vuilemissies uit een afvalwatersysteem te reduceren nemen het waterschap en de tien gemeenten die zijn aangesloten zijn op de rwzi verschillende maatregelen. Zij onderzoeken onder andere of ze de emissies kunnen terugdringen door sturing van het afvalwatersysteem.   In dit specifieke voorbeeld is de de hydraulische capaciteit van de zuivering groter dan de biologi­sche capaciteit. Als dus maximaal naar de zuivering wordt

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel