Tessa: Het lijkt erop dat de assetmanagementrollen in Waterstad voor meer centrale besluitvorming over prestaties, risico’s en kosten zorgen. En toch geeft het ook meer zelfsturing voor de assetmanager en de serviceproviders over de realisatie ervan.

Leiderschap, rollen en sturen liggen in elkaars verlengde. De visie van de leider is belangrijk voor de richting. De aansporing, de sturing, is belangrijk om resultaten te behalen. Het team bestudeert de indeling van de drie assetmanagementrollen nog eens en geeft ze weer op het whiteboard in drie plan-do-check-actcycli. De teamleden komen erachter dat het eerder geconstateerde ‘ad hoc en oplossen’-gedrag ook in de sturing effect heeft. Doordat er onvoldoende feiten voorhanden zijn, ontbreekt de informatie om te sturen.

Tessa: Ik weet niet echt of ons managementdashboard wekelijks zulke goede informatie kan geven. Als we meer informatie nodig hebben, moeten we vaker en meer registreren. Dit zal niet iedereen als een voordeel van assetmanagement ervaren.

Sturen en bijsturen vinden bij Waterstad formeel maandelijks plaats. Tussentijds beoordelen blijft nogal eens achterwege. Aanleiding om te beoordelen en bij te sturen zijn meestal het maandelijkse kasritme en de registratie van interne uren.

Het team leidt uit de bevindingen van de positiebepaling al drie verbeteracties af voor de maandelijkse managementrapportage:

  • Rapporteer en beoordeel het dashboard vaker. Wekelijkse beoordeling helpt om in de maandrapportage de beoogde resultaten te behalen.
  • Voorkom te veel variabelen.
  • Onderbouw de feiten met conclusies door goede analyses.

Het is lastig om het managementdashboard te vertalen naar de informatiebehoefte en de gegevensverzameling. Het MT wil sturing niet aanvliegen als een informatievraagstuk. Om de sturing te verbeteren, willen ze het gedrag aanpakken. Ook dat is een mogelijkheid, maar dan zal daarna vanuit de teams toch een behoefte aan informatie ontstaan. Zelfs bij het goede gedrag helpt stuurinformatie om te kunnen verbeteren op die onderdelen die dat zichtbaar nodig hebben.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel