Het plan geeft inzicht in de investeringsmaatregelen die u de komende jaren verwacht te moeten nemen om het stelsel te verbeteren en in stand te houden. De maatregelen hebben betrekking op objecten waarvan de toestandsaspecten de ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit hebben bereikt of overschreden.

Om de toestand van riolen en putten te beoordelen, hebt u minimaal de volgende gegevens nodig:

  • de resultaten van visuele inspectie;
  • de gewenste kwaliteit van de riolen en putten (vastgelegd in maatstaven);
  • informatie over de lokale omstandigheden;
  • gebiedskenmerken;
  • ouderdom van de objecten.

Op basis van ingrijpmaatstaven, gedragsmodellen en levensduurcycli bepaalt u de strategische planning met de bijbehorende prioriteit. Vaak berekent de beheersoftware deze planning automatisch. In de operationele planning  werkt u de maatregelen gedetailleerd uit.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel