Voor het opstellen van een strategische planning voor het hydraulisch functioneren gebruikt u:

  • de resultaten van visuele inspecties;
  • de resultaten van hellingshoekmetingen;
  • actuele hoogtegegevens;
  • gegevens over de bodemgesteldheid;
  • zettinggegevens;
  • lokale ervaringen.

De visuele inspectie, hellingshoekmeting en actuele hoogtegegevens gebruikt u om de toestand van de objecten te beoordelen. De gegevens over de bodemgesteldheid, zettinggegevens en lokale ervaringen gebruikt u om het systeem te beoordelen. Met name in gebieden met een zettinggevoelige bodem en slechte bodemgesteldheid zal de strategie erop zijn gericht om de risico's van disfunctioneren te beperken. Het systeem moet immers conform de zorgplicht de afvalwaterafvoer waarborgen. Afhankelijk van de risicoprofielen die uw gemeente heeft gekozen, zullen in deze strategische planning vervanging en renovatie de belangrijkste uitkomsten zijn. In de operationele planning werkt u de maatregelen gedetailleerd uit.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel