Stichting RIONED en Stowa willen ervoor zorgen dat er meer kennis komt (en wordt toegepast) die bijdraagt aan een grotere doelmatigheid van het waterbeheer. Eén van de gebieden waarop meer kennis nodig is, is de waterkwaliteit in de bebouwde omgeving. Waterkwaliteitsproblemen in stedelijk gebied kunnen een scala aan oorzaken hebben, waaronder de vuiluitworp via uitlaten en overstorten. Om deze problemen goed aan te pakken, moeten er mee

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel