Als het gewenste drainage-instelniveau lager is dan de stijghoogte in een lager watervoerend pakket, neemt bij aanleg van drainage de kweldruk toe. Ook bestaat de kans op het aantrekken van zout grondwater (in laag Nederland). Ga in zo’n situatie na of u het drainage-instelniveau gelijk kunt stellen aan de stijghoogte van het eerste watervoerende pakket zónder dat dit tot overlast leidt. Tref anders alsnog bouwkundige maatregelen (zie a href="/o

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel