Stichting RIONED zoekt communicatiemedewerker

Stichting RIONED wil haar team graag aanvullen met een zelfstandige en ervaren communicatiemedewerker om de activiteiten beter over het voetlicht te brengen. Reageer tot 11 juni via info@rioned.org.

Communicatiespecialist stedelijk waterbeheer
Het overbrengen van kennis en informatie is een kernfunctie van Stichting RIONED, de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer. Doelgroepen zijn de professionals op het gebied van stedelijk waterbeheer, het brede publiek en bestuurders van gemeenten en waterschappen. Tot nu verzorgen de projectmanagers van Stichting RIONED zowel inhoud als communicatie. De nieuwe functie van communicatiemedewerker is ontstaan vanuit behoefte aan professionalisering en extra capaciteit. U ontwikkelt en stimuleert de aanpak van communicatie, schrijft voor websites, nieuwsbrieven en sociale media, produceert scripts voor beeld, organiseert contacten met doelgroepen en bent inhoudelijk en organisatorisch verantwoordelijk voor communicatieprojecten.
 
Wij vragen
U denkt en werkt op HBO/WO-niveau en hebt aantoonbare relevante ervaring uit werk of studie. U werkt gestructureerd, vindt het leuk om meerdere projecten gelijktijdig uit te voeren en kunt omgaan met deadlines. U schrijft soepel en met plezier. Samenwerken zit in uw natuur. U hebt affiniteit met techniek en beleid voor infrastructuur, waterbeheer en ruimtelijke inrichting. Ook volgt u met belangstelling inhoudelijke en bestuurlijke ontwikkelingen. Bij voorkeur bent u bekend met stichtingen en verenigingen als organisatievorm.
 
Wij bieden
Het betreft een aanstelling voor 1,0 – 0,8 fte (voltijds is 36 uur per week). De arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op die van gemeenten (CAR-UWO). Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.591,- en maximaal € 3.805,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 9) plus het individueel keuzebudget van 17,05% van het salaris. Geboden wordt een arbeidsovereenkomst voor een jaar met uitzicht op voortzetting bij gebleken geschiktheid en productiviteit.
 
De functie biedt veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling in een stimulerende werkomgeving. U krijgt te maken met vele verschillende onderwerpen en ontwikkelingen en draagt bij aan de vernieuwing en versterking van het vakgebied. Daarbij bouwt u een omvangrijk en veelzijdig netwerk op.
 
De organisatie
Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. Stichting RIONED is gezaghebbend in het veld van stedelijk waterbeheer, staat vooraan bij nieuwe ontwikkelingen en vertaalt deze naar het professionele werkveld. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder meer klimaatverandering, informatisering, een leven lang leren en doelmatig werken.
De belangrijkste taak is het beschikbaar stellen van kennis aan de vakwereld. Dit doen we door onderzoek uit te (laten) voeren, kennis te bundelen en professionals bij elkaar te brengen en te informeren. Ook informeert Stichting RIONED bestuurders en het brede publiek over het belang van stedelijk waterbeheer en riolering. Goed stedelijk waterbeheer houdt ons gezond, zorgt voor droge voeten en beschermt het milieu.
 
Stichting RIONED heeft een bureau van 10 medewerkers, de meesten academisch opgeleid.
De cultuur van Stichting RIONED is professioneel, open, gericht op kwaliteit, resultaat en draagvlak. Projectmanagers zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de projecten waarbij de collega’s als klankbord optreden. Er is veel samenwerking met het werkveld, collega-organisaties en belanghebbenden.
 
Meer informatie vindt u op www.riool.net (voor de professional) en www.riool.info (voor het publiek).
 
Solliciteren
Voor meer informatie over de functie en Stichting RIONED kunt u terecht bij directeur Hugo Gastkemper, telefoon: 0318-631111. Uw brief en cv kunt u tot 11 juni mailen naar: info@rioned.org.
 
De gesprekken vinden plaats op 18 en 19 juni in Ede. Een assessment kan deel uitmaken van de benoemingsprocedure.

Over RIONED


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE