Nieuws

Stichting RIONED partner in aquathermie

Publicatiedatum 11 juni 2019

Afval- en oppervlaktewater kunnen in potentie veel bijdragen aan warmte en koeling. Zo’n 40 organisaties, waaronder Stichting RIONED, steunen de Green Deal Aquathermie om de mogelijkheden te onderzoeken en promoten.

Bij aquathermie draait het om TEO (thermische energie uit oppervlaktewater) en TEA (thermische energie uit afvalwater). De hoeveelheid energie is aanzienlijk, maar er zijn nog veel vragen over bijvoorbeeld daadwerkelijke beschikbaarheid, distributie, onbedoelde neveneffecten en juridische aspecten. Een groot aantal organisaties, gecoördineerd door een programmabureau bij de Unie van Waterschappen, heeft zich ten doel gesteld om de vragen te beantwoorden en praktijktoepassingen te realiseren.
 
Waarom doen we mee?
Als stedelijk waterbeheerder hebt u te maken met aquathermie als het gaat om thermische energie uit de riolering (riothermie) of uit oppervlaktewater dat uw gemeente in beheer heeft. Of meer algemeen bij mogelijke neveneffecten op bijvoorbeeld de waterkwaliteit. Ook kan aquathermie passen in de gemeentelijke ambities voor de energietransitie. Stichting RIONED heeft daarom de intentie uitgesproken om bij te dragen aan de Green Deal Aquathermie. Dat gaan we doen door onderzoek te doen, aquathermie in de Kennisbank Stedelijk Water (KSW) op te nemen en het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) met aquathermie uit te breiden.
 
Meer lezen over thermische energie.

Alle nieuwsberichten