Nieuws

Stichting RIONED committeert zich met dertig partijen aan DigiDealGO

Publicatiedatum 11 april 2019

Samen, slimmer en sneller. Dat zijn de sleutelbegrippen van de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGO). Die op 11 april 2019 door ruim dertig organisaties, waaronder Stichting RIONED, is bekrachtigd.

Stichting RIONED is mede-ondertekenaar met partijen zoals Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf, CROW, STABU, NLingenieurs, Kadaster, NEN, Building SMART en gemeenten Rotterdam en Amsterdam.  

De sectorbrede afspraken in de DigiDealGO gaan over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw en GWW. Gezamenlijk doel is om alle relevante gegevens rondom de aanleg en het beheer van onze gebouwde omgeving digitaal te ontsluiten. De gegevens moeten voor de gehele keten gemakkelijk vindbaar zijn, toegankelijk en herbruikbaar.

Grote opgaven digitaal ondersteund

De bouw (particuliere en publieke gebouwen én de openbare ruimte) speelt een sleutelrol in de grote opgaven om te werken aan een duurzaam en klimaatbestendig Nederland. Of het nu gaat om de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie, woningnood of de vervangingsopgave voor bestaande gebouwen en infrastructuur, digitalisering is een cruciale voorwaarde voor het behalen van deze opgaven zoals verwoord in De Bouwagenda.

Voor het stedelijk waterbeheer is dit een herbevestiging én extra impuls voor de ambities die zijn vastgelegd in het convenant van 2013. Toen tekenden bijna 40 rioleringspartijen voor onbelemmerde gegevensuitwisseling als middel om te komen tot betere samenwerking, toename van kwaliteit van beslissingen, betere overdracht van kennis, interoperabiliteit, innovatie en kostenbesparingen.

Prominente rol Gegevenswoordenboek Stedelijk Water

Essentie van de aanpak is dat gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande en toekomstige digitaliseringsinitiatieven. In enkele versnellingsprojecten onder de DigiDealGO zal het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) een prominente rol spelen vanwege de voorsprong en hoogwaardige uitwerking van onze open standaard. Voor Stichting RIONED, overheden en bedrijven is van groot belang dat het GWSW wordt ingebed in het geheel van de openbare ruimte en GWW.


Meer informatie over:

Alle nieuwsberichten