Bewoners en eigenaren melden hun klachten over stankoverlast meestal bij de betreffende gemeenteambtenaar. De omschrijving van de klacht is vaak erg onduidelijk. Om de oorzaak van de overlast te kunnen achterhalen, is enige structuur in de vervolgprocedure nodig. Het stappenplan in figuur A geeft in hoofdlijnen de te nemen acties weer.

Figuur A Overzicht stappen probleemanalyseVergroot afbeelding

Toelichting stappenplan

 1. Ga na of be- en ontluchting een oorzaak van de klacht kan zijn. Tref bij een ander mankement of verstopping de juiste maatregelen.
 2. a) Kunt u niet uitsluiten dat be- en ontluchting een oorzaak is, maak dan een verdere analyse. Bekijk de lokale situatie en de opgetreden verschijnselen. Bezoek daarbij waar nodig de locatie.
  b) Onderzoek welke informatie binnen de gemeente over de riolering beschikbaar is. Bijvoorbeeld het type rioolstelsel, recente maatregelen en resultaten van berekeningen. Als u geen andere oorzaak vindt dan be- en ontluchting, verricht u nader onderzoek. Hierbij kijkt u zowel naar de binnenriolering (3) als de buitenriolering (4).
 3. Kan be- en ontluchting een probleem vormen?
 4. a) Ga na of de binnenriolering (recent) is aangepast, bijvoorbeeld door een verbouwing.
  b) Interview hiervoor de bewoner(s).
 5. a) Kijk ook voor de buitenriolering naar recente maatregelen, zoals afkoppelen en de aansluiting van andere stelsels.
  b) Bekijk of de riolering door plaats en ligging in het stelsel problemen kan geven met be- en ontluchting.
  c)  Is er risico op luchtinsluiting? Simuleer dan één of enkele buien om inzicht te krijgen in het functioneren en het vullingsgedrag van de buitenriolering.
 6. Stel op grond van alle bevindingen vast of het probleem samenhangt met de binnen- of de buitenriolering.
 7. a) Zit het probleem in de binnenriolering, adviseer dan de bewoner(s) en/of eigenaar over de vervolgstappen. De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor de uitvoering.
  b) Betreft het probleem de buitenriolering, stel dan de oorzaak vast en bepaal de juiste maatregelen.
 8. Uitvoeren van de juiste maatregelen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel