De besluitvorming over het Wrp onder de Omgevingswet is veranderd ten opzichte van de besluitvorming over het GRP onder de Wet milieubeheer. Zo is onder de Omgevingswet formeel het college van B&W de vaststeller van het programma. Maar zoals al eerder aangegeven, is het zinvol om ook de gemeenteraad te vragen om zijn mening over het Wrp, zeker bij een beleidsrijk Wrp. In ieder geval moet de gemeentera

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel