Houd de tijd tussen plan en uitvoering zo kort mogelijk, zodat u het enthousiasme in de projectgroep kunt vasthouden. Naarmate het proces langer duurt, verdwijnt de motivatie.

Aanpassingen terugkoppelen

Tijdens de uitvoering kunnen onverwachte omstandigheden tot aanpassingen leiden. Bijvoorbeeld door een archeologische vondst of het aantreffen van een beschermde diersoort. De projectgroep moet eventuele wijzigingen goed in de gaten houden en ook actief terugkoppelen naar de achterban. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een voortgangsoverleg, in een nieuwsbrief, via een website en via berichten in de lokale media. Goede en tijdige communicatie over mogelijk te verwachten overlast kan klachten voorkomen. Houd in de communicatie rekening met wisselingen binnen de doelgroep, bijvoorbeeld door verhuizingen. Door de communicatieboodschap op een later moment te herhalen, blijft iedereen op de hoogte.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel