Regels en voorwaarden

  • Voor de aanbesteding van rioolreiniging gelden de aanbestedingsregels voor diensten. Veel gemeenten volgen hiervoor de procedure volgens het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2016.
  • Op de uitvoering zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) van toepassing. Bij een geïntegreerde contractvorm liggen verschillende taken en verantwoordelijkheden bij één te contracteren partij (bijvoorbeeld het ontwerp en de (meerjarige) uitvoering). Hiervoor gelden de UAV-gc-2005-voorwaarden.
  • In de beoordelingsrichtlijn (BRL) voor rioolreiniging (BRL K-10014) staan aanvullende voorwaarden. De BRL schrijft ook een opleveringsrapportage voor en wat hierin minimaal moet staan. Het is niet verplicht om een BRL voor te schrijven, maar als u dat doet, moet eraan worden voldaan (zie ook BRL K-10014 van KIWA: reinigingsplan).

Voorschriften

Verder gelden voorschriften voor:

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel