De beschikbare afwegingsmethoden (en –technieken) zijn in grofweg drie categorieën onder te verdelen. Het verschil komt voort uit het centraal plaatsen van:

(a)  inhoud
(b)  effecten
(c)  proces
 
(a)  Bij het centraal plaatsen van inhoud wordt geprobeerd om inhoudelijk een bepaald optimum te bepalen in relatie tot één of enkele specifieke doel(en).

(b)  Wanneer de effecten centraal geplaatst worden is dat niet omdat de doelen onduidelijk zijn, maar omdat de gevolgen van bepaalde keuzes niet goed te voorspellen zijn. Er is te veel afhankelijkheid van verschillende omgevingsfactoren. De aandacht richt zich bij dergelijke methoden op de manier waarop met die onzekerheid van de effecten omgegaan kan worden, en hoe die afgewogen kunnen worden.

(c)  Bij het centraal stellen van het proces gaat het niet meer rechtstreeks om de doelen of effecten, maar om de manier waarop keuzes tot stand komen.
 
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel