A Beschrijving oorzaak verminderd functioneren
Slibafzetting is het afzetten of bezinken van ingespoelde slibdeeltjes op de bodem van de drainageleiding (zie figuur A). Slibafzetting in de drainageleiding zorgt voor een vertraagde afvoer van drainagewater en kan uiteindelijk de drainageleiding volledig afsluiten (zie figuur B).
 
Figuur A Slibafzetting drainageleiding

Oorzaak van slibafzetting is bijvoorbeeld een gescheurde drainageleiding of een defecte verbinding, waardoor zand naar binnen kan stromen. Als de drainageleiding niet volledig vlak ligt, hopen de deeltjes zich op het laagste leidingdeel op.
 
 
Figuur B Drainageleiding met slibafzetting

Een andere oorzaak kan zijn dat de drainageleiding incidenteel infiltreert, bijvoorbeeld in gebieden met een oppervlaktewatersysteem met een laag winterpeil en een hoog zomerpeil. Deze drainagesystemen kunnen in de zomer infiltreren. Met het oppervlaktewater kunnen verontreinigingen meestromen die in de drainagesystemen achterblijven.
 
B Verhelpen verminderd functioneren
Dichtgeslibde leidingen zijn moeilijk te herstellen. Doorspuiten kan het functioneren van de drainage herstellen. Als doorspuiten het probleem niet verhelpt, moet u de drainageleiding opgraven en vervangen.
 
C Voorkomen bij bestaande drainage
Regelmatig doorspuiten voorkomt dat slib ophoopt in de drainageleiding. Welke doorspuitfrequentie moet worden toegepast is op voorhand moeilijk aan te geven en zal proefondervindelijk bepaald moeten worden.
 
D Voorkomen bij ontwerp en aanleg
Om de kans op bezinking te beperken, kunt u de drainageleiding vlak aanleggen en stuggere buizen gebruiken. Door het plaatsen van een opzetstuk bij het lozingspunt is infiltratie te voorkomen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel