De gegevens van dak en achtertuin zijn gelijk aan het vorige voorbeeld.

Situatie perceel

  • gegevens achtertuin gelijk
  • oprit 25 m2
  • doorlatendheid oprit 5,2 mm/h
  • grasveld voortuin 25 m2
  • berging grasveld 100 mm
Situatie openbaar gebied
  • gesloten straatoppervlak 100 m2
  • berging in riool 9 mm
  • pompcapaciteit 0,7 mm/h.

De voorzijde van het perceel loopt over naar de straat en de achterzijde naar het riool. Het riool voert af naar de rwzi en loopt over naar open water.

Sim 0: uitgangssituatie, maximaal afgekoppeld
In de uitgangssituatie is het perceel zo effectief afgekoppeld dat het riool in de reeksberekening vrijwel niet overloopt. Ten opzichte van het direct aangesloten straatoppervlak heeft het rioolstelsel (na afkoppelen), een berging van 22,5 mm en een ledigingscapaciteit van 1,75 mm/h.

Bui08 loopt niet over, maar bui10, Herwijnen en Kopenhagen wel. De waterbalans van de reeks laat zien dat 20% van de neerslag tot afvoer komt, 20% verdampt en bijna 60% in de grond infiltreert.

Sim 1: geen dakafvoerbegrenzing bij het groene dak
In de waterbalans van de reeks is het effect van het weglaten van de dakafvoerbegrenzing nauwelijks zichtbaar.

Dit komt omdat het overloopvolume van het systeem al erg klein is.

Bij de zeer extreme buien Herwijnen en Kopenhagen is het effect wel te zien. Het overloopvolume bij bui Herwijnen neemt toe van 38 naar 52%, bij bui Kopenhagen van 56 naar 65%.

Sim 2: geen dakafvoer begrenzing, substraatberging verkleind van 20 naar 5 mm
Bij de buien Herwijnen en Kopenhagen loopt nu meer water over naar het openbare gebied. Bij bui10 is het effect nauwelijks merkbaar.

In het reeksresultaat is vrijwel niet te zien dat minder water verdampt, hoewel de substraatberging veel kleiner is.
Het verkleinen van de substraatberging heeft op jaarbasis een relatief beperkt effect.

In de volgende simulaties is voor het groene dak gerekend met een substraatberging van 5 mm en zonder dakafvoerbegrenzing.

Sim 3: berging op grasveld verkleind van 100 naar 20 mm
Deze verkleining van de berging op het grasveld heeft een groot effect op de belasting op en het overlopen van het rioolstelsel. Bui08 loopt nu ook over. In de waterbalans van de reeks is ook een grotere overloop van het rioolstelsel te zien.

Sim 4: berging grasveld verkleind van 20 naar 5 mm
Verdere verkleining van de berging op het grasveld heeft bij de zeer extreme buien een beperkt effect op het overlopen van het rioolstelsel. Bij bui08 en bui10 is de toename groter.

In de waterbalans van de reeks zien we ook een kleine maar relevante toename van de overloop van het rioolstelsel.

Een substantiële berging in de tuin kan het overlopen en dus ook het overbelast raken van het rioolstelsel flink beperken.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel