Situatie dak
  • dakoppervlak 100 m2
  • substraatberging 20 mm
  • berging drainagelaag 50 mm
  • dakafvoerbegrenzing 1,8 mm/h, 5 l/s/ha.
Situatie achtertuin
  • terrasoppervlak 50 m2
  • doorlatendheid terras 5,2 mm/h
  • tuinoppervlak 100 m2
  • berging grasveld 100 mm
  • inhoud voorziening 0,4 m3
  • doorlatendheid grond 1 m/dag.

Het dak loopt over naar de voorziening. Terras en voorziening lopen over naar het gras. De achtertuin loopt over naar het openbare gebied.

Sim 0: uitgangssituatie, maximaal afgekoppeld
Het dak en de achtertuin van het perceel kunnen zware buien zoals bui08 en bui10 prima verwerken. Bij de reekssimulatie De Bilt 1955-1979 loopt dit systeem niet over naar het openbare gebied.

Alleen bij de zeer extreme buien Herwijnen en Kopenhagen loopt het perceel over.

Opvallend is dat de verdamping in de reeks bijna 25% bedraagt en bij de zware en extreme buien vrijwel wegvalt.'

Sim 1: geen dakafvoerbegrenzing bij het groene dak
Op de resultaten van de reeks, bui08 en bui10 heeft het weglaten van de dakafvoerbegrenzing vrijwel geen effect. De verdamping neemt niet af, omdat de afvoervertraging daar nauwelijks effect heeft op de duur dat het water kan verdampen. Bij de zeer extreme buien Herwijnen en Kopenhagen is wel een effect zichtbaar. Het overloopvolume bij bui Herwijnen neemt toe van 15 naar 37%, bij bui Kopenhagen van 41 naar 55%.

Via de voorziening en het terras loopt meer water over naar de tuin, waar dit niet allemaal direct kan infiltreren. De overloop naar het openbare gebied neemt dus toe.

Sim 2: geen dakafvoerbegrenzing, substraatberging dak verkleind van 20 naar 5 mm
Bij de buien Herwijnen en Kopenhagen loopt nu meer water over naar het openbare gebied. Bij de reeks, bui08 en bui10 loopt geen water over.

In het reeksresultaat is ook te zien dat volgens verwachting 5% minder water verdampt, omdat de substraatberging kleiner is.

In de volgende simulaties is voor het groene dak gerekend met een substraatberging van 5 mm en zonder dakafvoerbegrenzing.

Sim 3: berging op grasveld verkleind van 100 naar 20 mm
Deze verkleining van de berging op het grasveld heeft grote invloed op het functioneren van de achtertuin. Bij alle buien en de reeks loopt het systeem over naar het openbare gebied.

Bij alle buien infiltreert minder regenwater via het grasveld, omdat het reservoir van waaruit het water kan infiltreren kleiner is.

Het overloopreducerende effect van het groene dak is aanzienlijk kleiner dan van het grasveld.

Sim 4: berging op grasveld verkleind van 20 naar 5 mm
Verdere verkleining van de berging op het grasveld werkt sterk door in een grotere overloop naar het openbare gebied.

Logischerwijs infiltreert nu nóg minder regenwater, omdat de beschikbare berging op het grasveld nog veel kleiner is.

Het reeksresultaat laat ook een toename van het overloopvolume zien van 0,5 naar 1,0%.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel