Naast beschrijvende parameters van de hydraulische processen (zoals wandruwheid , verliesfactoren en afstromingcoëfficiënten) hebt u te maken met de parameters die samenhangen met het numerieke schema waarmee u de berekening uitvoert (zie Numerieke benadering van de stromingsvergelijkingen). De waarden van de parameters beïnvloeden de nauwkeurigheid, de stabiliteit en de snelheid van het rekenproces. Voorbeelden van deze parameters zijn:

  • tijdstapkeuze: rekentijdstap en uitvoertijdstap;
  • simulatieduur;
  • ruimtelijke stapgrootte;
  • aantal iteraties (herhalingen van de berekening) per tijdstap om het stelsel van vergelijkingen (het numerieke schema) op te lossen;
  • tolerantie voor afwijkingen in berekende debieten , waterstanden en volumebalans;
  • minimale waterdiepte in leidingen (om instabiliteit in de berekening door het droogvallen van de leiding te voorkomen);
  • parameters die de simulatie van de overgang van vrijeoppervlakstroming naar stroming onder druk beschrijven.

Als u de invloed van de simulatieparameters op de rekenresultaten niet kent, kunt u het best de standaardinstellingen van de software gebruiken.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel