Schematisering

De keuzes voor de schematisering verschillen per stedelijk watersysteem en per rekenpakket. Het model zelf kunt u eenduidig vastleggen en delen in het GWSW.hydx-formaat, maar dit formaat voorziet niet in een volledige beschrijving van alle mogelijke schematiseringskeuzes binnen alle rekenpakketten. Leg de gebruikte rekensoftware (inclusief versienummer), de schematieringskeuzes en de rekenparameters dus zo duidelijk mogelijk vast in de rapportage. Hierbij kunt u verwijzen naar de aanbevelingen in dit kennisbankonderdeel en eventueel naar de standaardinstellingen van de rekensoftware die u hebt gebruikt. Als u van de standaardinstellingen afwijkt, benoemt u dat.

Standaard 'bijsluiter'

Zo'n complete beschrijving lijkt veel werk en dat is ook zo. Maar als u deze schematisering zorgvuldig beschrijft en gedurende het modelleringsproces uw keuzes vastlegt, beschikt u als ervaren modelleur binnen niet al te lange tijd over een standaard 'bijsluiter' bij de meeste typen modellen waarmee u rekent. Dan hoeft u deze 'bijsluiter' voor nieuwe modellen of modelversies alleen maar te actualiseren. De uitgebreide beschrijving is vooral bedoeld om na verloop van tijd modelleringskeuzes uit het verleden te kunnen verklaren, en daarmee beleids- of beheerkeuzes op basis van het model te kunnen onderbouwen.

Logboek

In stap VI staat dat u tijdens de opbouw van het rekenmodel alle wijzigingen per modelversie moet vastleggen, in de modelleringsomgeving zelf of in een apart logboek. Met dezelfde brongegevens en de bijgehouden wijzigingen moet een andere modelleur uw rekenmodel kunnen reproduceren. Het logboek deelt u als bijlage bij het model met de opdrachtgever.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel