Het schetsontwerp richt zich op de structuur van afval-, hemel- en grondwaterstelsels. Het schetsontwerp bepaalt op hoofdlijnen de waterbalans van het plangebied. U moet de verschillende waterstromen in het plangebied verwerken. De routekaart van IBOS Regenwater (zie figuur A uit Afvalwater) biedt een aanknopingspunt om de te verwerken waterstromen in beeld te brengen.

De routekaart geeft de bodem, het oppervlaktewater en de rwzi als bestemming aan. Een deel van de neerslag verdampt. Verdamping zorgt ervoor dat hemelwater niet afstroomt en oppervlakteberging weer beschikbaar komt (platte daken, plasvorming op wegen). De beschouwing per waterstroom (vooral afval-, hemel- en grondwater) levert verschillende aandachtspunten op.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel